Kategori: Programmering

Denne kategori af artikler er selvforklarende. De omhandler programmeringsopgaver og fokuserer primært på sprogene PHP og Python som er mit modersmål.